STRESS

Många av oss har en känsla av att hjärnan aldrig vilar - tankarna slutar aldrig snurra och vi upplever en stark inre stress. Det spelar ingen roll för kroppen om stressen kommer inifrån eller utifrån - den har bara ett sätt att reagera på. Det inbyggda försvarssystemet aktiveras med hjälp av hormoner, som ser till att kroppens resurser används på effektivast möjliga sätt för att hantera hot. Vi kan antingen fly från faran eller slåss mot den.

Vårt stresspåslag är ett nödsystem som är avsedd att användas under kort tid och krafterna blir snart uttömda. Det är när detta livsnödvändiga försvarssystem ständigt arbetar som stressen blir livshotande. Stressen i sig är inte farlig utan det är den långvariga stressen, när du sällan eller aldrig kan återhämta dig, som stressen blir farlig på sikt.

Tecken på långvarig stress är bland annat sömnsvårigheter, problem att slappna av, huvudvärk, yrsel, smärta i kroppen, magproblem, irritation, ångest, koncentrationssvårigheter, minnesproblem, hjärtklappning. Vi är alla olika och våra kroppar signalerar på olika sätt när det är dags att återhämta sig.

Långvarig stress gör att det inbyggda försvarssystemet är ständigt påslaget och till slut blir utslitet. Detta leder till att vi till slut bir sjuka. Det kan handla om utmattningssyndrom, hjärt - och kärlsjukdomar, ångest och depressioner, mag- och tarmsjukdomar. Stressen anses ha en viktig del i de flesta sjukdomarna i västvärlden idag.

När du kommer till mig med stressproblematik börjar vi med att titta på hela din livssituation och identifierar vad det är som skapar ohälsosam stress hos dig. Vi tittar på hur du kan minska stressen i ditt liv och skapa utrymme för återhämtning. Ofta kan det räcka med små förändringar för att du ska må bättre och hitta ett sätt att hantera stressen i ditt liv. 

Om du redan har blivit sjuk av stress vill jag säga - det finns hopp - du kommer att bli bättre men det kan ta tid. Du får gärna kontakta mig så hjälper jag dig på vägen till hälsa och välmående.

Yoga mot stress

I mitt arbete med stressproblematik använder jag flertal verktyg från yoga och mindfulness.

Yoga är ett uråldrigt system som hjälper oss att hantera stressen och få balans i livet. Den hjälper oss reparera skadorna av stress i våra kroppar och sinnen men den hjäper oss också att bygga motståndskraft mot den skadliga stressen. 

Nedan finns ett kort yogaprogram mot stress. Testa det redan idag!
Yoga mot stress.pdf