SORG

Julen 2006 föddes och dog vår ängel Vilda. Jag hade svårt att hantera en så stor sorg och så småningom blev jag sjuk, min kropp sa ifrån. Vägen tillbaka har varit lång och lärorik. Jag har fått tillbaka min kraft men jag har också fått en stor längtan till att hjälpa andra. Därför gick jag utbildningen till certifierad handledare i sorgbearbetning - en utbildning som gav mig verktyg - ett handlingsprogram för känslomässig läkning vid dödsfall, separationer och andra förluster. 

Jag erbjuder individuell bearbetning och sorgbearbetning i grupp.

Vad är sorg?

Sorg är en normal och naturlig känslomässig reaktion på en förlust av något slag. Sorg är alla de ofta motstridiga tankar och känslor som våra förluster väcker inom oss.

Ofta förknippas sorg med dödsfall och skilsmässor. Sorgereaktioner kan dock utlösas av en rad olika förluster och förändringar. Exempel på händelser som kan utlösa sorg är separationer, övergrepp av olika slag, relationsproblematik (till partner, föräldrar, barn, vänner, kollegor), egen eller annans sjukdom, att förlora ett husdjur eller att livet inte blev som man hade tänkt sig.

Vanliga sorgereaktioner i samband med förluster och förändringar är:

  • En känsla av bedövning 
  • Humörsvängningar 
  • Koncentrationssvårigheter
  • Oregelbunden sömn 
  • Förändrade matvanor 
  • Energiförlust
Hur reaktionerna ser ut i praktiken är väldigt individuellt och varierar även hos varje enskild person över tiden. Det är ingen tidsbestämd process som sker i stadier, utan kan beskrivas som ett flöde som böljar fram och tillbaka. Det är inte tiden i sig som avgör om sorgen läker, utan det är vad man gör under tiden.

 

Sorgbearbetning

Dödsfall, separationer och andra förluster gör att en del av våra drömmar, förhoppningar och förväntningar på framtiden spricker. Det är normalt och naturligt att då gå igenom relationen och upptäcka en del saker som vi önskat hade varit bättre eller annorlunda. Saker vi önskat att vi hade sagt eller inte sagt. Saker vi önskat att den andra personen hade sagt eller inte sagt.

Oförlöst sorg beror nästan alltid på något okommunicerat av känslomässig natur. För att läka sorgen över en förlust behöver vi därför ta reda på alla outtalade och okommunicerade känslor i relationen. Därefter sätter vi ord på våra känslor och kommunicerar dessa. Att släppa taget och gå vidare är vanliga råd vid förluster. Skulle vi inte göra det om vi bara visste hur?

Sorgbearbetningen hjälper dig att bearbeta och förlösa smärtan och sorgen över dina förluster. Erfarenhet visar att du då försonas med det förflutna och känner frid. Ett annat resultat blir att du får en öppnare relation till dig själv och andra, samt att du får ny energi och livslust.


"Det känns som att jag efter att  ha skrivit brevet blev lugnare och jag har landat i tillvaron en del. Jag har blivit av med mitt dåliga samvete som har gnagt. Det lugn jag har nu har jag inte haft på evigheter. Mitt blodtryck har gått ner och det ser jag som tecken på att jag mår bättre psykiskt. Stor tack till dig med din hjälp med det!"

                                                               Nina, individuell sorgbearbetning 2018